Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Aspekty polskiego i europejskiego
prawa telekomunikacyjnego”

5-6 grudnia 2019 r.

Warszawa

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Aspekty polskiego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego, które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019, w Instytucie Łączności w Warszawie.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/szkolenia-biznesowe/aspekty-polskiego-i-europejskiego-prawa-telekomunikacyjnego/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB