Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„4G LTE-A (LTE Advanced)”

Cel szkolenia

Przedstawiono główne mechanizmy rozszerzające, wprowadzane do systemu E-UTRAN zgodnie z kolejnymi wersjami standardu (R10/R11/R12) oraz związane z nimi modyfikacje protokołów. Prezentacja uwzględnia omówienie nowych możliwości technicznych, wdrożonych optymalizacji oraz najbardziej perspektywicznych, zaawansowanych realizacji, stanowiących systemowy pomost do implementacji mobilnych sieci kolejnej generacji (5G).

Program

  1. Wprowadzenie – ewolucja systemów komórkowych
  2. Klasyczny system LTE (E-UTRAN R8/R9)
   • Schematy i formaty transmisji;
   • Systemy wieloantenowe MIMO;
   • Poprawianie błędów HARQ, adaptacyjne kodowanie AMC, sieci SON;
   • Architektura sieci (EPC + E-UTRAN).
  3. LTE-A – nowe możliwości
   • Agregacja nośnych (CA);
   • Ewolucja schematu MIMO;
   • Sieci heterogeniczne (HetNet);
   • Koordynowany transfer wielopunktowy (CoMP i eCoMP);
   • Zdwojona połączalność (DC) – dynamiczny przydział nośnych;
   • Rozszerzenia trybu samoorganizacji SON;
   • Schemat sztafetowania (RN);
   • Koordynacji interferencji międzykomórkowych (eICIC);
   • Bezpośrednia komunikacja między bliskimi terminalami (D2D i M2M).
  4. Optymalizacje
   • Wydajność transmisji – prędkość, zasięg, pojemność, opóźnienia.
   • Telefonia z wyjściem do CS (CSFB) i schemat SR-VCC.
   • Integracja z usługami RCS
  5. Opcje zaawansowane
   • Internet przedmiotów (Internet of Things – IoT i NB-IoT);
   • Zaawansowane kształtowanie wiązki antenowej (3D MIMO);
   • Perspektywy agregacji nośnych i minimalizacji opóźnień;
   • Architektura „radio w chmurze”
   • Wykorzystanie pasm nielicencjonowanych – współpraca 3GPP z WiFi (LTE-U).
  6. Podsumowanie – kierunki rozwoju systemów mobilnych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje