Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci NGA”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych aspektów projektowania i budowy sieci dostępowych NGA.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedz w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie i definicje
   • Co to jest NGA?
    • Cyfrowa sieć dostępowa z komutacją pakietów oparta na protokole internetowym (IP). Wyjątek: analogowa dystrybucja sygnałów TV po kablu współosiowym lub światłowodowym (1550 nm); stopniowo eliminowany.
    • Usługi: dostęp do Internetu, wizyjne, głosowe, triple play, quadruple play. Opcje zależą od regulacji i innych sieci posiadanych przez danego operatora, np. komórkowych.
    • Technologie dostępu zaliczane do NGA: FTTx, TVK, LTE.
   • Ciągła ewolucja techniczna:
    • Światłowody w sieciach FTTx doprowadzane bliżej abonenta: dystans spadł z 5 km w 1995 r. (koncentratory wyniesione) do 1-1,5 km w sieci FTTN, 300 m w sieci FTTC i 100-200 m w FTTB i G.fast. Rośnie liczba i koszty urządzeń wyniesionych instalowanych w szafach ulicznych.
    • Sieci dostępowe z przyłączami w całości światłowodowymi (FTTH).
    • LTE: alternatywa wobec dostępu stałego od 2012 r.
  2. Sieci stałe FTTN/FTTC/FTTB
   • Przegląd i klasyfikacja rozwiązań FTTx:
    • Model ogólny sieci według ITU-T G.983 i elementy przyłącza abonenckiego.
    • Warianty i ich oznaczenia.
    • Porównanie cech z punktu widzenia operatora / inwestora.
   • Sieci hybrydowe FTTC/FTTN:
    • Hybrydowa infrastruktura kablowa miedziano – światłowodowa,
    • Częściowe wykorzystanie istniejącej sieci miedzianej.
    • Problemy z ich lokalizacją, zasilaniem i chłodzeniem szaf z DSLAM (hałas).
    • Segment miedziany: nowe generacje DSL – VDSL2, wektoring. Kompromis między długością przyłącza i parametrami usług. Przepływności do 100 Mbit/s. LLU niemożliwa w sieci z wektoringiem.
    • Granice modernizacji (G.fast.) i ryzyko technologiczno-inwestycyjne.
   • Sieci FTTB:
    • LAN wewnątrz budynku mieszkalnego, łącze światłowodowe do budynku. Rozwiązania techniczne zapożyczone z LAN biurowych. Oszczędność: sprzęt komputerowy i cyfrowe odbiorniki TV mają odpowiednie interfejsy.
    • Kable symetryczne UTP kat. 5/6/6A wewnątrz budynku: tanie.
    • Przepływności: do 100 Mbit/s (najczęściej), rzadziej do 1000 Mbit/s.
    • Tani sposób budowy NGA w blokach mieszkalnych, dominuje w krajach z tym rodzajem budownictwa (Chiny, Ukraina, Rosja, Korea Pd.). 55-60% całej liczby abonentów sieci FTTx na świecie korzysta z sieci FTTB.
  3. Sieci stałe FTTH
   • Podstawy:
    • Topologie: P2P i PON (obecnie), WDM-PON (być może w przyszłości).
    • PON: rozwiązanie nieco tańsze (mniej kabli dosyłowych), ale trudniejsze technicznie (pomiary, zwielokrotnienie TDM, modernizacja, zasięg). Unbundling łatwy w sieci P2P, mało realny w sieci PON.
    • Infrastruktura bez urządzeń wyniesionych, całkowicie pasywna, nie ma kradzieży kabli i uszkodzeń przez wyładowania atmosferyczne, niska awaryjność.
    • Najlepsze parametry: zasięg do 40 km, przepływność do 10 Gbit/s, stabilna praca. Wysoki koszt budowy.
   • Wybrane rozwiązania techniczne:
    • Struktura sieci i jej elementy.
    • Transmisja optyczna w sieciach FTTH-PON: długości fal, budżet mocy i tłumienności, podział pojemności między abonentów (TDM), parametry usług.
    • Szereg standardów urządzeń aktywnych o coraz wyższej przepływności dla PON: EPON (1 Gbit/s), 10G EPON (10 Gbit/s), GPON (2,5 Gbit/s), XG-PON (10 Gbit/s), NG-PON (40-80 Gbit/s). Dwie organizacje normalizacyjne: IEEE (Ethernet) i ITU-T.
    • Modernizacja sieci PON do nowego standardu.
    • WDM-PON: technologia przyszłości. Czy na zawsze taką pozostanie?
    • Struktura kosztów budowy.
    • Zasilanie urządzeń abonenckich (ONT).
   • Infrastruktura pasywna PON:
    • Sieć kablowa: włókna światłowodowe standardowe i odporne na zginanie, mikrokable, kable stacyjne w mieszkaniach i budynkach, złącza.
    • Rozgałęzianie włókien światłowodowych: splittery pasywne, budżet tłumienności, rozgałęzianie 1- i 2-stopniowe.
    • Standaryzacja instalacji abonenckich.
  4. Sieci radiowe LTE i LTE-A
   • Mobilna alternatywa dla dostępu stałego:
    • Mobilność jako zaleta dla użytkownika.
    • Szybka budowa sieci, wspólne wykorzystanie obiektów.
   • Podstawy techniczne:
    • Zasady działania, struktura sieci, częstotliwości, zasięg.
    • Przepływności: stacji bazowej i widziane przez użytkownika.
    • Infrastruktura światłowodowa (backhaul i fronthaul) dla sieci LTE i LTE-A, m.in. w związku z centralizacją cyfrowej obróbki sygnałów w części radiowej i technologią MIMO w sieciach LTE-A.
    • Problemy: ograniczone zasoby widma, zmienne parametry dostępu w funkcji liczby użytkowników stacji bazowej, limity transferu danych. Protesty przeciw budowie masztów i promieniowaniu w.cz.
    • Główne różnice między sieciami LTE i LTE-A.

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

2730 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia