Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Technologie zdalnego dostępu”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych oraz z zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych prywatnych sieci nakładkowych.

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP.

Program

  1. Typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych
  2. Charakterystyka sieci xDSL (różnorodność technik, ograniczenia)
  3. Charakterystyka sieci HFC
  4. Rodzina protokołów PPP (PPP over Ethernet, PPP over ATM)
  5. Charakterystyka optycznych sieci dostępowych (PON, EPON, WDM-PON)
  6. Charakterystyka dostępowych technologii bezprzewodowych (Wi-Fi, Wimax, sieci komórkowe)
  7. Transmisja danych z wykorzystaniem sieci elektrycznej
  8. Współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi
  9. Tworzenie bezpiecznych sieci dostępowych VPN z wykorzystaniem IPSec, SSL, GRE

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

2970 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania