Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do technologii GSM”

Cel szkolenia

Wykład obejmujący zagadnienia związane z architekturą i funkcjonowanie systemu 2G z rozszerzeniami zawiera wiedzę istotną dla personelu zaangażowanego w utrzymanie i świadczenie usług sieci GSM. Wiedzę tą można następnie poszerzyć rozwinąć w ramach kolejnych wykładów dotyczących działania, budowy, sygnalizacji i konfiguracji sieci każdej z użytkowanych obecnie generacji do 4G LTE.

Program

  1. Wprowadzenie
   • klasyfikacja usług telekomunikacyjnych
   • znaczenie kooperacji systemów różnych typów i generacji.
  2. Przekaz mowy
   • kompresja
   • kodowanie kanałowe
   • transmisja nieciągła
   • wykrywanie aktywności
   • maskowanie strat
   • koder AMR
  3. Transmisja danych
   • tryb klasyczny i techniki HSCSD
   • GPRS
   • EDGE
  4. Wymiana krótkich wiadomości SMS/ESMS/MMS
   • architektura zasobów
   • protokoły płaszczyzny sterowania i użytkownika
   • funkcje główne i pomocnicze
   • schemat rozsiewczy
  5. Usługi dodatkowe
   • sterowanie i nadzór usługowy
   • biling
   • wykrywanie uprawnień przez terminale
   • procedury sygnalizacji
   • profile użytkowników
   • filtrowanie
  6. Aplikacje sieci inteligentnych
   • systemowa platforma CAMEL
   • architektura z wdrożeniem nakładkowym
   • wariant docelowy
  7. Typowe usługi dodatkowe
   • pre-paid
   • sieci VPN
   • sterowanie dostępem
   • wybór strony wywoływanej
   • opłata przez odbiorcę
   • taryfikacja specjalna
   • wywołania grupowe
   • teleplebiscyty i in.
  8. Multimedia, współpraca z internetem
   • typowe interfejsy oraz protokoły
   • przykład procedur współdziałania
   • scenariusze roamingu
   • aspekty bezpieczeństwa

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje