Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zagadnienia planowania
i technologie sieci NGN”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych zagadnień dotyczących Sieci Następnej Generacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie sieci NGN,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych sieciami NGN.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Specyfiki współczesnych systemów szkieletowych, w tym stosowanych modeli odniesienia, wykorzystywanych protokołów oraz interfejsów.
 • Technologii wspierających sieci NGN.
 • Typowych usług sieci NGN oraz scenariuszy ich wdrażania.
 • Zarządzania i administracji usługami oraz zasobami sieci NGN.

Program

  1. Specyfika współczesnych systemów szkieletowych.
  2. Model odniesienia.
  3. Jednostki funkcjonalne.
  4. Protokoły.
  5. Specyfikacje interfejsów.
  6. Technologie wsparcia:
    • DWDM,
    • Ethernet over SDH,
    • Resilient Packet Ring (RPR).
  7. Koncepcja NGN.
  8. Typowe usługi NGN.
  9. Scenariusz wdrażania NGN.
  10. Tranzytowanie ruchu w sieci szkieletowej.
  11. Kooperacja systemów sieciowych różnych technologii administrowanych przez różnych operatorów.
  12. Zintegrowane zarządzanie sieciami NGN:
    • Typowe konfiguracje.
    • Tunelowanie.
    • Bezpieczeństwo.
    • Administrowanie usługami i zasobami systemu.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia