Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie portfelem projektów
(Project Portfolio Management – PPM)”

Cel szkolenia

Złapać siedem srok za ogon – są tacy, którzy to potrafią 😉

 

W chwili obecnej rośnie liczba organizacji wdrażających zarządzanie projektami jako główne narzędzie realizacji swoich inicjatyw. Konsekwencją powszechności zarządzania projektami jest pojawianie się wieloprojektowości w organizacji, co wymusza potrzebę wdrażania narzędzi pozwalających menadżerom zarządzanie i kontrolę w organizacji zarządzanej projektowo.

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z koncepcją zarządzania portfelem projektów w organizacji wieloprojektowej jak również przygotować słuchaczy do efektywnego wdrażania systemu zarządzania portfelem projektów w organizacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • zarządzających pulą projektów,
 • członków zespołów projektowych pracujących w środowiskach wieloprojektowych,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu zarządzania portfelem projektów,
 • osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zarządzania portfelem projektów.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą znajomość:

 • Kluczowych cech portfela projektów oraz różnic pomiędzy projektem, programem, a portfelem projektów.
 • Kluczowych zagadnień związanych z przygotowaniem organizacji do wdrożenia portfela projektów.
 • Metodyki tworzenia, optymalizacji i zarządzania portfelem projektów.
 • Metod zarządzania ryzykiem portfela projektów.

Program

  1. Wprowadzenie
    • Definicja portfela projektu
    • Kluczowe cechy portfela projektów
    • Projekt, program a portfel projektów
    • Rola kierownika portfela projektów
    • Portfel projektu w organizacji
  2. Przygotowanie organizacji do wdrożenia portfela projektów
    • Planowanie strategiczne
    • Wdrażanie metodyki i narzędzi zarządzania projektami
    • Czynniki wpływające na dojrzałość projektową organizacji
    • Ocena dojrzałości projektowej organizacji
    • Narzędzia wspomagające proces zarządzania portfelem projektów
  3. Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów
    • Identyfikacja projektów
    • Narzędzia analizy finansowej oceny projektów
    • Klasyfikacja projektów
    • Priorytetyzacja projektów
    • Optymalizacja portfela projektów
    • Monitorowanie portfela projektów
  4. Zarządzanie ryzykiem portfela projektów
    • Identyfikacja ryzyk
    • Analiza i ocena ryzyk
    • Strategia zarządzania ryzykiem
    • Monitorowanie i kontrola ryzyk

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

970 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.