Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Zarządzanie czasem
i efektywność menedżerska”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod i technik z zakresu zarządzania czasem i efektywności pracy zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zespołowym/instytucjonalnym.

Program szkolenia

Część 1. Efektywny menedżer

 

Blok 1. Zarządzanie czasem menedżera

 1. Psychologiczne i motywacyjne aspekty zarządzania czasem
 2. Dominujące paradygmaty zarządzania czasem
 3. Projektowanie życia i zachowanie optymalnego balansu
 4. Istotne aspekty zarządzania czasem
  1. Generałowie i szeregowcy
  2. Planowanie, a elastyczność realizacji
  3. Horyzonty planowania
  4. Macierz Einsenhowera
  5. Priorytety
  6. Bloki efektywnego czasu i “czas przejścia”
 5. Narzędzia wspomagające kontrolę i efektywność wykorzystywania czasu
  1. Cel stosowania
  2. Oczekiwane funkcjonalności
  3. Przykładowe aplikacje
 6. Zarządzanie czasem w interakcjach z innymi
  1. Okna czasowe
  2. Efektywne spotkania
  3. Efektywne delegowanie zadań

Blok 2. Zarządzanie efektywnością pracy menedżera

 1. Mentalność zwycięzcy
 2. Upraszczanie życia, porządek, eliminacja marnotrawstwa
 3. Myślenie projektowe
 4. Heurystyki wyboru projektów i zadań do realizacji
 5. Przygotowanie miejsca pracy
 6. Efektywność realizacji zadań i utrzymanie koncentracji
 7. System organizacji pracy i zarządzania strumieniem spraw bieżących
  w oparciu o metodologię GTD
 8. Efektywność decyzji menedżerskich

 

Część 2. Efektywny zespół i organizacja

 

Blok 3. Optymalizacja struktury i procesów w organizacji

 1. Hierarchiczna, a procesowa struktura organizacyjna
 2. Krótko i długookresowa optymalizacja procesów
  1. Kryteria optymalizacji procesów
  2. Optymalizacja mapy procesów
  3. Optymalizacja poszczególnych procesów
  4. Balansowanie procesów z perspektywy całej organizacji
  5. Efektywność procesów, a jakość wytwarzanych produktów i usług
  6. Wzorce, szablony, procedury i standardy
  7. Ciągłe udoskonalanie

Blok 4. Budowanie efektywnych zespołów

 1. Mentalność pracodawcy, menedżera i pracownika
 2. Orientacja na: klienta, pracownika, produkt i udziałowców
 3. Fundamenty efektywności zespołu
 4. Budowanie kultury zaufania
 5. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia i samodoskonalenia
 6. Budowanie motywacji i zaangażowania
 7. Budowanie kultury komunikacji i efektywnego rozwiązywania problemów
 8. Zarządzanie zmianą

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

870 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Sylwester Laskowski

dr inż. Sylwester Laskowski

Główny specjalista ds. szkoleń i zarządzający Ośrodkiem Szkolenia Instytutu Łączności – PIB. Właściciel i CEO w firmie Double Wings (branża artystyczna). Studiował telekomunikację (studia magisterskie) i komputerowe wspomaganie decyzji (studia doktoranckie) na Politechnice Warszawskiej oraz gitarę klasyczną na Warszawskiej Akademii Muzycznej.

 
 
 

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.