Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie czasem
i efektywność menedżerska”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod i technik z zakresu zarządzania czasem i efektywności pracy zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zespołowym/instytucjonalnym.

Program szkolenia

1. Efektywność – kluczowe pojęcia i idee

 1. Rozwiązania optymalne, Pareto-optymalne i sub-optymalne
 2. Dyskretne i ciągłe zbiory rozwiązań
 3. Obiektywna i subiektywna poprawa
 4. Działania, a rozwiązania efektywne
 5. Optima lokalne, globalne, stabilne i niestabilne
 6. Heurystyki
 7. Standardy i Kaizen
 8. Prokrastynacja, samodyscyplina i nawyki
 9. Metoda 5S
 10. Wąskie gardło, marnotrawstwo i Teoria ograniczeń

 

2. Zarządzanie czasem menedżera

 1. Psychologiczne i motywacyjne aspekty zarządzania czasem
 2. Dominujące paradygmaty zarządzania czasem
 3. Projektowanie życia i zachowanie optymalnego balansu
 4. Istotne aspekty zarządzania czasem
  1. Generałowie i szeregowcy
  2. Planowanie, a elastyczność realizacji
  3. Horyzonty planowania
  4. Macierz Einsenhowera
  5. Priorytety
  6. Bloki efektywnego czasu i „czas przejścia”
 5. Narzędzia wspomagające kontrolę i efektywność wykorzystywania czasu
  1. Cel stosowania
  2. Oczekiwane funkcjonalności
  3. Przykładowe aplikacje
 6. Zarządzanie czasem w interakcjach z innymi
  1. Okna czasowe
  2. Efektywne spotkania
  3. Efektywne delegowanie zadań

3. Zarządzanie efektywnością pracy menedżera

 1. Mentalność zwycięzcy
 2. Upraszczanie życia, porządek, eliminacja marnotrawstwa
 3. Myślenie projektowe
 4. Heurystyki wyboru projektów i zadań do realizacji
 5. Przygotowanie miejsca pracy
 6. Efektywność realizacji zadań i utrzymanie koncentracji
 7. System organizacji pracy i zarządzania strumieniem spraw bieżących
  w oparciu o metodologię GTD
 8. Efektywność decyzji menedżerskich

 

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

1670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak

Do pobrania

Planowane realizacje