Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie zespołem dla kierowników”

13 – 20 listopada 2023 r.

Szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Zarządzanie zespołem dla kierowników, które odbędzie się na platformie e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności, w dniach 13 – 20 listopada 2023.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/szkolenia-biznesowe/zarzadzanie-zespolem-dla-kierownikow/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB